Jdi na obsah Jdi na menu
 


HOVORY S BOHEM

POSELSTVÍ Z NEBES NA ROK 2016

-pro dušinky na této planetě Zemi-

Harfa z Nebes zaznívá líbeznou melodii, ale také plane na poplach.

Měsíc za měsícem bude ubývat a plynout řeky dál, ale vy, milé dušinky, nechcete stát na korábu svém a plynout dále po své cestě nebeské.

Stagnace je nyní Vaším cílem! Neboť se bojíte změn a i sebemenší krůček vpřed pro zlepšení byť vnitřního pocitu nejste nyní schopni vykonat!

Proto Vás nyní prosím, až žádám a klesám na nebeská kolena, abyste si nyní v těchto časech potřebných pro Váš vrcholový duchovní vývoj vzpomněly, kdo jste a odkud přicházíte.

Já vím, že cesta duchovna není vydlážděna zlatem, ale je „trnitá“. Ale to vy, Vaším smýšlením, převracíte byť sebemenší změnu k lepšímu ve zlo a neuvědomujete si, že každý počátek k lepšímu, byť bývá složitější, najde svůj cíl v klidu a míru.

Proto Vás, mé dušinky, žádám, abyste si vzpomněly na svůj prapůvod, otevřely oči a mysl novým zítřkům, a aby Vaše srdce opět vzplanula pro nové chtění a dobrodružství na další duchovní cestě vpřed.

Kdo klopýtne, ten ať se vzpřímí!

Pokud mne nebo kohokoliv z božských bytostí požádáte nyní o radu a pomoc, ten s jistotou bude vyslyšen.

Neboť bez bázně a hany se může „vyspělá“ dušinka dostati vpřed a na bárce z orchidejí moudrosti se vyšvihne dál a pro svůj vývoj jen na cestě nejlepší!

Oslavujte každý den jako den nového zrození, svá předsevzetí si pilně střežte ve svých srdcích a jen ten statečný, který vytrvá na své pouti síly, tak tomu se vše splní a vyplní přání svá.

Amen, tak praví Bůh.

V Ostravě, dne 6.1.2016

Toto Božské poselství bylo předáno Janě Goljanové.